Chủ tịch UBNDTPĐN tặng Bằng khen cho VPCCBN tại buổi tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng
Ngày đăng tin 17-10-2012
Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công chứng giai đoạn 2007- 2012" tại buổi tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng được tổ chức tại Hội trường UBNDTPĐN ngày 11.10.2012