Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt được Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tặng cờ thi đua xuất sắc trong năm 2017
Ngày đăng tin 31-03-2018
Qua một năm nổ lực phấn đấu của tập thể Công chứng viên và Chuyên viên Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt, cộng với sự động viên khích lệ của các chị trong Hiệp hội nữ doanh nhân Thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt và tôi đã được Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tặng cờ thi đua xuất sắc trong năm 2017, lễ trao giải tại chương trình tổng kết năm 2017 và phát động thi đua 2018 của hiệp hội nữ doanh nhân TP Đà Nẵng ngày 30/3/2018