Chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt tại Hội nghị thi đua toàn quốc nhân kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các Anh hùng Lực lượng vũ trang, điển hình tiên tiến tại Hà Nội ngày 03/6/2018
Ngày đăng tin 05-06-2018
Các bức ảnh chụp lần lượt là: Anh hùng Lực lượng vũ trang- Chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt nay là Trưởng Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt. Chụp ảnh cùng Phó chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chụp ảnh cùng đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Anh hùng Lực lượng vũ trang, điển hình tiên tiến tại Hội nghị thi đua toàn quốc nhân kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các Anh hùng Lực lượng vũ trang, điển hình tiên tiến- Hà Nội, ngày 03/6/2018.