Luật - VĂN BẢN KHÁC
Công văn số 1341/STP-BTTP về việc thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất ở đối với Việt kiều
        

Ngày 16. 9. 2013, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng có Công văn số 1341/STP-BTTP về việc thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất ở đối với Người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam. Để xem toàn bộ nội dung, xin mời độc giả tải về từ mục download.