Luật - VĂN BẢN KHÁC
Công văn hướng dẫn thực hiện chứng thực, công chứng bản dịch
        

Ngày 9.1. 2015 Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng có Công văn số 82/STP-BTTP về việc hướng dẫn thực hiện chứng thực, công chứng bản dịch. Nội dung Công văn xin tải về tại mục tải văn bản (download file) trong trang này.