Luật - VĂN BẢN KHÁC
Công văn v/v công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản của người thực hiện QSDĐ
        

Ngày 16. 12. 2014 Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng có Công văn số 2906/STP-BTTP về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản của người thực hiện quyền sử dụng đất. Nội dung Công văn xin tại về tại mục tải văn bản (download file) trong trang này.