Luật - VĂN BẢN KHÁC
Công văn số về việc hướng dẫn thực hiện chứng thực, công chứng bản dịch
        

Ngày 2.4. 2015 Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng có Công văn số 869/STP-BTTP về việc hướng dẫn thực hiện chứng thực, công chứng bản dịch. Nội dung Công văn xin tải về tại mục tải văn bản (download file) trong trang này.