Luật - QUYẾT ĐỊNH
PHỤ LỤC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2011
        
         Phụ lục số 2                                
BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ                                
(Kèm theo Quyết định số         /2010/QĐ-UBND ngày       /12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng)                              
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2                                
TT Tên đường phố Loại đường  Hệ số đường  Đơn giá                                  
1  2 Tháng 9                                       
   - Đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Quảng trường Đài tưởng niệm 1 0.9 15,120                                
   - Đoạn từ Quảng trường Đài tưởng niệm đến Xô Viết Nghệ Tĩnh 1 0.8 13,440                                
   - Đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng Tháng Tám 2 1.0 10,400                                
2  3 Tháng 2 2 1.2 12,480                                
3  30 Tháng 4 2 1.0 10,400                                
4  An Dương Vương 4 1.2 4,440                                
5  An Hải 1 4 0.8 2,960                                
6  An Hải 2 4 0.8 2,960                                
7  An Hải 3 4 0.8 2,960                                
8  An Hải 4 4 0.8 2,960                                
9  An Hòa 1  4 1.0 3,700                                
10  An Hòa 2 5 1.0 2,800                                
11  An Hòa 3 5 0.9 2,520                                
12  An Hòa 4 4 1.0 3,700                                
13  An Hòa 5 5 0.9 2,520                                
14  An Hòa 6 5 1.0 2,800                                
15  An Hòa 7 5 1.0 2,800                                
16  An Hòa 8 5 1.0 2,800                                
17  An Hòa 9 4 1.0 3,700                                
18  An Hòa 10 5 0.9 2,520                                
19  An Hòa 11 5 0.9 2,520                                
20  An Nhơn 1 5 1.0 2,800                                
21  An Nhơn 2 5 1.0 2,800                                
22  An Nhơn 3 5 1.0 2,800                                
23  An Nhơn 4 5 0.8 2,240                                
24  An Nhơn 5 5 0.8 2,240                                
25  An Nhơn 6 5 1.0 2,800                                
26  An Nhơn 7 5 0.8 2,240                                
27  An Nhơn 8 5 0.8 2,240                                
28  An Thượng 1 5 0.7 1,960                                
29  An Thượng 2 5 0.8 2,240                                
30  An Thượng 3 5 0.7 1,960                                
31  An Thượng 4 5 0.7 1,960                                
32  An Thượng 5 5 0.6 1,680                                
33  An Thượng 6 5 0.7 1,960                                
34  An Thượng 7 5 0.6 1,680                                
35  An Thượng 8 5 0.6 1,680                                
36  An Thượng 9 5 0.7 1,960                                
37  An Thượng 10 5 0.7 1,960                                
38  An Thượng 11 5 0.7 1,960                                
39  An Thượng 12 5 0.6 1,680                                
40  An Thượng 14 5 0.6 1,680                                
41  An Thượng 15 5 0.7 1,960                                
42  An Thượng 16 5 0.6 1,680                                
43  An Thượng 17 5 0.7 1,960                                
44  An Thượng 18 5 0.6 1,680                                
45  An Thượng 19 5 0.6 1,680                                
46  Ba Đình                                      
   - Đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai 3 1.2 7,440                                
   - Đoạn còn lại 3 1.0 6,200                                
47  Bà Huyện Thanh Quan                                       
   - Đoạn từ Ngũ Hành Sơn đến hết đường thâm nhập nhựa 4 1.1 4,070                                
   - Đoạn còn lại (đường đất) 5 1.0 2,800                                
48  Bạch Đằng                                      
   - Đoạn từ Đống Đa đến Quang Trung 1 0.8 13,440                                
   - Đoạn từ Quang Trung đến Lê Đình Dương 1 1.0 16,800                                
49  Bạch Thái Bưởi 4 1.1 4,070                                
50  Bàu Hạc 1 4 1.1 4,070                                
51  Bàu Hạc 2 4 1.0 3,700                                
52  Bàu Hạc 3 4 1.0 3,700                                
53  Bàu Hạc 4 4 1.0 3,700                                
54  Bàu Hạc 5 4 1.0 3,700                                
55  Bàu Hạc 6 4 1.1 4,070                                
56  Bàu Tràm 1 5 1.1 3,080                                
57  Bàu Tràm 2 5 1.1 3,080                                
58  Bàu Tràm 3 5 1.1 3,080                                
59  Bàu Trảng 1 4 0.9 3,330                                
60  Bàu Trảng 2 4 0.9 3,330                                
61  Bàu Trảng 3 4 1.0 3,700                                
62  Bàu Trảng 4 4 1.0 3,700                                
63  Bàu Trảng 5 4 0.9 3,330                                
64  Bàu Trảng 6 4 1.0 3,700                                
65  Bắc Đẩu 4 1.2 4,440                                
66  Bắc Sơn 4 1.1 4,070                                
67  Bãi Sậy 5 0.9 2,520                                
68  Bàu Làng 4 0.9 3,330                                
69  Bế Văn Đàn 3 1.0 6,200                                
70  Bình An 1 5 1.1 3,080                                
71  Bình An 2 5 1.1 3,080                                
72  Bình An 3 5 1.1 3,080                                
73  Bình An 4 5 1.1 3,080                                
74  Bình An 5 5 1.1 3,080                                
75  Bình An 6 5 1.1 3,080                                
76  Bình Hòa 1 5 0.9 2,520                                
77  Bình Hòa 2 5 0.9 2,520                                
78  Bình Hòa 3 5 0.9 2,520                                
79  Bình Hòa 4 5 1.1 3,080                                
80  Bình Hòa 5 5 0.9 2,520                                
81  Bình Hòa 6 5 0.9 2,520                                
82  Bình Hòa 7 5 0.9 2,520                                
83  Bình Hòa 8 5 0.9 2,520                                
84  Bình Hòa 9 5 0.9 2,520                                
85  Bình Hòa 10 4 1.1 4,070                                
86  Bình Hòa 11 5 1.0 2,800                                
87  Bình Hòa 12 5 1.0 2,800                                
88  Bùi Dương Lịch 4 1.0 3,700                                
89  Bùi Hữu Nghĩa  5 0.8 2,240                                
90  Bùi Huy Bích 5 0.8 2,240                                
91  Bùi Kỷ 5 1.0 2,800                                
92  Bùi Thị Xuân 4 1.0 3,700                                
93  Bùi Viện 5 1.0 2,800                                
94  Bùi Xuân Phái 4 1.2 4,440                                
95  Ca Văn Thỉnh 4 0.9 3,330                                
96  Cách mạng Tháng Tám (đoạn từ đường 2 Tháng 9 đến ngã tư Cẩm Lệ) 3 1.2 7,440                                
97  Cao Bá Nhạ 5 0.9 2,520                                
98  Cao Bá Quát  4 0.8 2,960                                
99  Cao Lỗ 5 0.9 2,520                                
100  Cao Sơn Pháo 5 1.0 2,800                                
101  Cao Thắng  2 0.9 9,360                                
102  Cao Xuân Dục 3 0.8 4,960                                
103  Cao Xuân Huy 5 1.0 2,800                                
104  Cầm Bá Thước 4 1.1 4,070                                
105  Châu Thượng Văn 4 1.0 3,700                                
106  Châu Văn Liêm  4 0.9 3,330                                
107  Chế Lan Viên  5 0.8 2,240                                
108  Chu Mạnh Trinh 5 1.0 2,800                                
109  Chu Văn An   3 1.2 7,440                                
110  Chương Dương 3 1.1 6,820                                
111  Cô Bắc 3 1.1 6,820                                
112  Cô Giang  3 1.3 8,060                                
113  Cù Chính Lan 3 1.0 6,200                                
114  Dã Tượng 4 1.0 3,700                                
115  Dũng sĩ Thanh Khê                                       
   - Đoạn từ Trần Cao Vân đến cổng chùa Thanh Hải 3 0.8 4,960                                
   - Đoạn còn lại 4 0.9 3,330                                
116  Duy Tân   2 0.9 9,360                                
117  Dương Bá Trạc 4 0.9 3,330                                
118  Dương Bích Liên 5 1.0 2,800                                
119  Dương Đình Nghệ 4 0.9 3,330                                
120  Dương Đức Hiền 5 0.9 2,520                                
121  Dương Khuê 4 1.1 4,070                                
122  Dương Quảng Hàm 5 1.0 2,800                                
123  Dương Thưởng  4 0.9 3,330                                
124  Dương Tự Minh 4 1.2 4,440                                
125  Dương Vân Nga 4 1.0 3,700                                
126  Dương Văn An 5 0.9 2,520                                
127  Đào Cam Mộc 4 1.0 3,700                                
128  Đào Duy Anh  2 0.8 8,320                                
129  Đào Duy Từ                                      
   - Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến hết nhà số 21 1 1.1 18,480                                
   - Đoạn còn lại 1 0.8 13,440                                
130  Đào Nguyên Phổ 5 0.8 2,240                                
131  Đào Tấn  3 1.0 6,200                                
132  Đặng Dung   3 0.8 4,960                                
133  Đặng Đình Vân 5 0.9 2,520                                
134  Đặng Huy Trứ  5 1.1 3,080                                
135  Đặng Nguyên Cẩn 5 1.0 2,800                                
136  Đặng Tất 4 1.1 4,070                                
137  Đặng Thai Mai   2 0.9 9,360                                
138  Đặng Thuỳ Trâm 4 1.2 4,440                                
139  Đặng Trần Côn  4 0.8 2,960                                
140  Đặng Tử Kính 4 1.5 5,550                                
141  Đặng Văn Ngữ 4 1.0 3,700                                
142  Điện Biên Phủ                                       
   - Đoạn từ ngã ba Cai Lang đến Hà Huy Tập  1 1.0 16,800                                
   - Đoạn từ Hà Huy Tập đến ngã ba Huế 1 0.8 13,440                                
143  Đinh Công Tráng  3 0.8 4,960                                
144  Đinh Lễ 5 0.9 2,520                                
145  Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Ông Ích Khiêm đến kiệt Thuận Thành) 3 0.8 4,960                                
146  Đoàn Hữu Trưng 5 1.0 2,800                                
147  Đoàn Nhữ Hài  4 0.8 2,960                                
148  Đoàn Quý Phi 4 0.8 2,960                                
149  Đoàn Thị Điểm  3 1.2 7,440                                
150  Đoàn Trần Nghiệp 4 1.1 4,070                                
151  Đốc Ngữ 4 0.8 2,960                                
152  Đông Du 5 0.8 2,240                                
153  Đồng Khởi 5 1.0 2,800                                
154  Đỗ Nhuận 5 0.8 2,240                                
155  Đỗ Đăng Tuyển 5 1.0 2,800                                
156  Đỗ Quang  2 0.8 8,320                                
157  Đỗ Thúc Tịnh  4 1.0 3,700                                
158  Đỗ Xuân Hợp 4 0.8 2,960                                
159  Đội Cấn 5 1.0 2,800                                
160  Đội Cung 5 1.0 2,800                                
161  Đống Đa 1 1.1 18,480                                
162  Giang Văn Minh 4 1.0 3,700                                
163  Giáp Văn Cương 5 0.9 2,520                                
164  Hà Bổng 4 1.0 2,520                                
165  Hà Đặc                                      
   - Đoạn 5,5m 5 1.0 2,800                                
   - Đoạn 3,5m 5 0.9 2,520                                
166  Hà Huy Giáp 4 1.0 3,700                                
167  Hà Huy Tập                                       
   - Đoạn từ Trần Cao Vân đến Phạm Như Tăng 2 0.9 9,360                                
   - Đoạn từ Phạm Như Tăng đến Trường Chinh 3 1.0 6,200                                
168  Hà Mục 4 8.0 2,960                                
169  Hà Thị Thân    4 1.0 3,700                                
170  Hà Tông Quyền 4 1.1 4,070                                
171  Hà Văn Trí 5 0.8 2,240                                
172  Hải Hồ 3 1.0 6,200                                
173  Hải Phòng                                       
   - Đoạn từ Điện Biên Phủ đến ngã 3 đường đi Siêu thị  1 0.9 15,120                                
   - Đoạn từ ngã 3 đường đi Siêu thị (nhà số 322) đến Lê Lợi    2 1.2 12,480                                
   - Đoạn từ nhà số 248 đến nhà số 322 phía dãy nhà số chẵn có đường sắt chạy song song 3 1.0 6,200                                
   - Đoạn nối dài cũ (phía không có đường sắt)  4 0.9 3,330                                
   - Đoạn nối dài cũ (phía có đường sắt)  5 0.8 2,240                                
174  Hải Sơn                                       
   - Đoạn từ Hải Hồ đến Thanh Sơn 4 1.0 3,700                                
   - Đoạn từ ngã 3 Hải Sơn đến giáp trường Lê Hồng Phong 5 1.0 2,800                                
   - Đoạn từ trường Lê Hồng Phong đến hồ Đầm Rong (cũ) 5 0.8 2,240                                
175  Hàm Nghi  1 1.2 20,160                                
176  Hàm Tử 5 1.2 3,360                                
177  Hàn Mạc Tử                                       
   - Đoạn có mặt cắt đường rộng 6 m 4 0.9 3,330                                
   - Đoạn còn lại 4 0.8 2,960                                
178  Hàn Thuyên 4 1.2 4,440                                
179  Hoa Lư 5 0.8 2,240                                
180  Hoà An 2 5 0.9 2,520                                
181  Hoà Minh 1 5 0.9 2,520                                
182  Hoà Minh 2 5 0.9 2,520                                
183  Hoà Minh 3 5 0.9 2,520                                
184  Hoà Minh 4 5 0.9 2,520                                
185  Hoà Minh 5 5 0.9 2,520                                
186  Hoà Minh 6 5 0.9 2,520                                
187  Hoà Minh 7 5 0.9 2,520                                
188  Hoà Minh 8 5 0.9 2,520                                
189  Hoà Minh 9 5 0.9 2,520                                
190  Hoà Minh 10 5 0.9 2,520                                
191  Hoà Minh 11 5 0.9 2,520                                
192  Hoà Minh 12 5 0.9 2,520                                
193  Hoà Minh 14 5 0.9 2,520                                
194  Hoà Minh 15 5 0.9 2,520                                
195  Hoà Minh 16 5 0.9 2,520                                
196  Hoà Minh 17 5 0.9 2,520                                
197  Hoà Minh 18 5 0.8 2,240                                
198  Hoà Minh 19 5 0.8 2,240                                
199  Hoà Minh 20 5 0.8 2,240                                
200  Hoà Minh 21 5 0.8 2,240                                
201  Hoà Minh 22 5 0.8 2,240                                
202  Hoà Minh 23 5 0.8 2,240                                
203  Hóa Sơn 1 5 0.8 2,240                                
204  Hóa Sơn 2 5 0.8 2,240                                
205  Hóa Sơn 3 5 1.0 2,240                                
206  Hóa Sơn 4 5 0.8 2,240                                
207  Hóa Sơn 5 5 0.8 2,240                                
208  Hóa Sơn 6 5 0.8 2,240                                
209  Hoài Thanh 5 1.1 3,080                                
210  Hoàng Diệu                                       
   - Đoạn từ ngã năm Phan Châu Trinh, Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng đến Trưng Nữ Vương 1 1.4 23,520                                
   - Đoạn từ Trưng Nữ Vương đến Duy Tân 1 0.9 15,120                                
211  Hoàng Dư Khương 4 0.9 3,330                                
212  Hoàng Đạo Thúy 5 0.9 2,520                                
213  Hoàng Hoa Thám  2 1.1 11,440                                
214  Hoàng Kế Viêm 5 0.9 2,520                                
215  Hoàng Ngọc Phách 5 1.0 2,800                                
216  Hoàng Quốc Việt  4 0.9 3,330                                
217  Hoàng Sa                                       
   - Đoạn từ Nguyễn Công Trứ đến Lê Văn Thứ 3 1.3 8,060                                
   - Đoạn còn lại  3 1.1 6,820                                
218  Hoàng Thúc Trâm 4 1.0 3,700                                
219  Hoàng Tích Trí 4 1.0 3,700                                
220  Hoàng Văn Thụ    2 1.1 11,440                                
221  Hoàng Việt 5 1.0 2,800                                
222  Hoàng Xuân Hãn 4 1.3 4,810                                
223  Hoàng Xuân Nhị 4 1.0 3,700                                
224  Hồ Biểu Chánh 4 0.9 3,330                                
225  Hồ Đắc Di 4 1.0 3,700                                
226  Hồ Học Lãm 5 1.1 3,080                                
227  Hồ Huân Nghiệp 5 0.9 2,520                                
228  Hồ Nguyên Trừng 4 1.1 4,070                                
229  Hồ Nghinh 3 1.0 6,200                                
230  Hồ Quý Ly 4 1.0 3,700                                
231  Hồ Sĩ Dương 4 0.8 2,960                                
232  Hồ Tông Thốc 4 1.0 3,700                                
233  Hồ Tùng Mậu  4 1.0 3,700                                
234  Hồ Xuân Hương  3 1.2 7,440                                
235  Huy Cận 4 1.0 3,700                                
236  Hùng Vương 1 1.5 25,200                                
237  Huỳnh Lý 4 1.0 3,700                                
238  Huỳnh Mẫn Đạt 4 1.0 3,700                                
239  Huỳnh Ngọc Huệ                                      
   - Đoạn từ Điện Biên Phủ đến Trường Lê Văn Tám 4 1.5 5,550                                
   - Đoạn còn lại 4 1.2 4,440                                
240  Huỳnh Tấn Phát 3 0.8 4,960                                
241  Huỳnh Thúc Kháng                                       
   - Đoạn từ Lê Đình Dương đến Nguyễn Văn Linh (nối dài) 3 1.3 8,060                                
   - Đoạn từ Nguyễn Văn Linh (nối dài) đến Chu Văn An 3 1.0 6,200                                
242  Hưng Hóa 1 5 1.1 3,080                                
243  Hưng Hóa 2 4 0.9 3,330                                
244  Hưng Hóa 3 4 0.9 3,330                                
245  Hưng Hóa 4 4 0.9 3,330                                
246  Khúc Hạo                                       
   - Đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Chân 4 1.1 4,070                                
   - Đoạn còn lại 4 1.0 3,700                                
247  Kinh Dương Vương 3 0.8 4,960                                
248  Kỳ Đồng  4 1.4 5,180                                
249  Lâm Nhĩ 5 0.7 1,960                                
250  Lâm Quang Thự 5 1.0 2,800                                
251  Lê Anh Xuân 5 1.0 2,800                                
252  Lê Bá Trinh   4 1.1 4,070                                
253  Lê Chân  4 0.9 3,330                                
254  Lê Cơ   5 1.1 3,080                                
255  Lê Duẩn   1 1.5 25,200                                
256  Lê Đại 4 1.0 3,700                                
257  Lê Đại Hành   3 1.2 7,440                                
258  Lê Đình Dương  1 0.9 15,120                                
259  Lê Đình Lý 1 0.9 15,120                                
260  Lê Đình Thám  2 1.0 10,400                                
261  Lê Độ 1 0.9 15,120                                
262  Lê Hồng Phong 2 1.2 12,480                                
263  Lê Hữu Trác   4 1.1 4,070                                
264  Lê Khôi 4 1.0 3,700                                
265  Lê Lai                                        
   - Đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai 3 1.2 7,440                                
   - Đoạn còn lại 3 1.0 6,200                                
266  Lê Lợi                                      
   - Đoạn từ Đống Đa đến Lý Tự Trọng 1 0.8 13,440                                
   - Đoạn từ Lý Tự Trọng đến Lê Duẩn 1 0.9 15,120                                
   - Đoạn từ Lê Duẩn đến Pasteur 1 1.1 18,480                                
267  Lê Ngân 4 0.9 3,330                                
268  Lê Ngô Cát 2 1.1 11,440                                
269  Lê Nỗ 4 1.0 3,700                                
270  Lê Phụ Trần 5 0.9 2,520                                
271  Lê Phụng Hiểu  4 0.9 3,330                                
272  Lê Quang Sung 4 0.9 3,330                                
273  Lê Quý Đôn   3 1.2 7,440                                
274  Lê Sát 4 1.0 3,700                                
275  Lê Tấn Trung 4 1.0 3,700                                
276  Lê Thanh Nghị                                      
   - Đoạn từ Ỷ Lan Nguyên Phi đến Xô Viết Nghệ Tĩnh 3 0.9 5,580                                
   - Đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng tháng 8 3 0.8 4,960                                
277  Lê Thánh Tôn  2 0.9 9,360                                
278  Lê Thị Hồng Gấm 4 1.0 3,700                                
279  Lê Thị Xuyến  4 0.9 3,330                                
280  Lê Thiệt 5 0.9 2,520                                
281  Lê Trọng Tấn (đoạn thuộc phường An Khê)  5 1.0 2,800                                
282  Lê Văn An 5 1.0 2,800                                
283  Lê Văn Đức 4 1.0 3,700                                
284  Lê Văn Hiến 3 0.8 4,960                                
285  Lê Văn Hưu 4 1.1 4,070                                
286  Lê Văn Linh 5 1.0 2,800                                
287  Lê Văn Long 4 1.2 4,440                                
288  Lê Văn Sỹ 5 0.7 1,960                                
289  Lê Văn Thiêm  4 0.8 2,960                                
290  Lê Văn Thịnh 5 1.0 2,800                                
291  Lê Văn Thứ                                       
   - Đoạn từ Phó Đức Chính đến ngã ba Trạm biến áp Mân Thái 3 5 1.1 3,080                                
   - Đoạn còn lại 5 0.9 2,520                                
292  Lê Vĩnh Huy  4 0.9 3,330                                
293  Loseby 4 1.2 4,440                                
294  Lương Định Của 4 1.3 4,810                                
295  Lương Khánh Thiện 5 0.7 1,960                                
296  Lương Ngọc Quyến  3 1.2 7,440                                
297  Lương Nhữ Hộc 4 1.2 4,440                                
298  Lương Thế Vinh   4 0.8 2,960                                
299  Lương Văn Can 5 1.2 3,360                                
300  Lưu Hữu Phước  4 0.8 2,960                                
301  Lưu Nhân Chú 5 1.0 2,800                                
302  Lưu Quý Kỳ                                       
   - Đoạn có lòng đường rộng 5,5 m 3 0.8 4,960                                
   - Đoạn có lòng đường rộng 3,5 m 4 1.1 4,070                                
303  Lưu Trọng Lư 5 1.0 2,800                                
304  Lý Chính Thắng 5 1.1 3,080                                
305  Lý Đạo Thành  4 1.0 3,700                                
306  Lý Nam Đế  5 0.8 2,240                                
307  Lý Nhân Tông 4 1.0 3,700                                
308  Lý Tế Xuyên 5 1.0 2,800                                
309  Lý Thái Tổ   1 1.4 23,520                                
310  Lý Thái Tông 3 1.0 6,200                                
311  Lý Thánh Tông (từ Ngô Quyền đến công kho Công ty Kim khí) 5 1.0 2,800                                
312  Lý Thường Kiệt 2 1.0 10,400                                
313  Lý Tự Trọng                                       
   - Đoạn từ Bạch Đằng đến Hải Hồ 2 1.0 10,400                                
   - Đoạn còn lại (từ Hải Hồ đến Thanh Sơn) 2 0.8 8,320                                
314  Lý Văn Tố 4 1.0 3,700                                
315  Mạc Đĩnh Chi 3 1.0 6,200                                
316  Mạc Thị Bưởi 4 0.8 2,960                                
317  Mai Dị  4 0.9 3,330                                
318  Mai Hắc Đế                                       
   - Đoạn đã trải nhựa 3 0.9 5,580                                
   - Đoạn còn lại  5 0.8 2,240                                
319  Mai Lão Bạng                                      
   - Đoạn từ Châu Văn Liêm đến hết nhà số 86 4 0.9 3,330                                
   - Đoạn còn lại 5 1.0 2,800                                
320  Mai Xuân Thưởng  4 1.1 4,070                                
321  Mẹ Nhu  4 1.1 4,070                                
322  Mỹ An 1 5 0.8 2,240                                
323  Mỹ An 2 5 0.8 2,240                                
324  Mỹ An 3 5 0.8 2,240                                
325  Mỹ An 4 5 0.8 2,240                                
326  Mỹ An 5 5 0.8 2,240                                
327  Mỹ An 6 5 0.8 2,240                                
328  Mỹ An 7 5 0.8 2,240                                
329  Mỹ An 8 5 0.8 2,240                                
330  Mỹ An 9 5 0.8 2,240                                
331  Mỹ An 10 5 0.8 2,240                                
332  Mỹ An 11 5 0.8 2,240                                
333  Mỹ An 12 5 0.8 2,240                                
334  Mỹ An 14 5 0.8 2,240                                
335  Mỹ An 15 5 0.8 2,240                                
336  Mỹ An 16 5 0.8 2,240                                
337  Mỹ An 17 5 1.0 2,800                                
338  Mỹ An 18 5 0.8 2,240                                
339  Mỹ An 19 5 0.7 1,960                                
340  Mỹ An 20 5 0.8 2,240                                
341  Mỹ An 21 5 0.8 2,240                                
342  Nam Sơn 1 4 1.2 4,440                                
343  Nam Sơn 2 4 1.0 3,700                                
344  Nam Sơn 3 4 1.0 3,700                                
345  Nam Sơn 4 4 1.0 3,700                                
346  Nam Sơn 5 5 1.1 3,080                                
347  Nam Thọ 1 5 0.8 2,240                                
348  Nam Thọ 2 5 0.8 2,240                                
349  Nam Thọ 3 5 0.8 2,240                                
350  Nam Thọ 4 5 0.8 2,240                                
351  Nam Thọ 5 5 0.8 2,240                                
352  Nam Trân                                      
   - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường 10,5m chưa đặt tên 3 0.9 5,580                                
   - Đoạn từ đường 10,5m chưa đặt tên đến đường sắt 3 0.8 4,960                                
353  Nại Hiên Đông 1 5 0.8 2,240                                
354  Nại Hiên Đông 2 5 0.8 2,240                                
355  Nại Hiên Đông 3 5 0.8 2,240                                
356  Nại Hiên Đông 4 5 0.8 2,240                                
357  Nại Hiên Đông 5 5 0.8 2,240                                
358  Nại Hiên Đông 6 5 0.8 2,240                                
359  Nại Hiên Đông 7 5 0.8 2,240                                
360  Nại Hiên Đông 8 5 0.8 2,240                                
361  Nại Hiên Đông 9 5 0.8 2,240                                
362  Nại Hiên Đông 10 5 0.8 2,240                                
363  Ngô Đức Kế 5 0.8 2,240                                
364  Ngô Gia Tự                                        
   - Đoạn từ Hải Phòng đến Hùng Vương 1 0.9 15,120                                
   - Đoạn từ Hùng Vương đến Trần Bình Trọng 1 0.8 13,440                                
365  Ngô Quyền                                      
   - Đoạn từ Nguyễn Văn Thoại đến Nguyễn Trung Trực 3 1.0 6,200                                
   - Đoạn từ Nguyễn Trung Trực đến Trương Định 3 0.9 5,580                                
   - Đoạn từ Trương Định đến Yết Kiêu 3 0.8 4,960                                
366  Ngô Tất Tố 3 0.9 5,580                                
367  Ngô Thế Vinh 4 0.9 3,330                                
368  Ngô Thị Liễu 4 1.0 3,700                                
369  Ngô Thì Sĩ 5 0.9 2,520                                
370  Ngô Trí Hòa 5 0.9 2,520                                
371  Ngô Văn Sở 3 1.0 6,200                                
372  Ngọc Hân  5 1.1 3,080                                
373  Ngũ Hành Sơn  3 0.9 5,580                                
374  Nguyên Hồng 4 0.8 2,960                                
375  Nguyễn Biểu  4 0.8 2,960                                
376  Nguyễn Bình 4 0.9 3,330                                
377  Nguyễn Bỉnh Khiêm  5 1.0 2,800                                
378  Nguyễn Cao 5 0.8 2,240                                
379  Nguyễn Cao Luyện 4 0.8 2,960                                
380  Nguyễn Cảnh Chân 3 1.0 6,200                                
381  Nguyễn Cảnh Dị 3 0.8 4,960                                
382  Nguyễn Chế Nghĩa 5 0.8 2,240                                
383  Nguyễn Chí Diễu  4 1.0 3,700                                
384  Nguyễn Chí Thanh                                       
   - Đoạn từ Lê Hồng Phong đến Lê Duẩn  1 0.9 15,120                                
   - Đoạn từ Lê Duẩn đến Lý Thường Kiệt  1 0.8 13,440                                
385  Nguyễn Công Trứ                                       
   - Đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Ngô Quyền 3 0.8 4,960                                
   - Đoạn từ Ngô Quyền đến hết Chùa Phật giáo Mỹ Khê 3 0.9 5,580                                
   - Đoạn từ Chùa Phật giáo Mỹ Khê đến đường Hoàng Sa 4 0.9 3,330                                
386  Nguyễn Cư Trinh 4 1.1 4,070                                
387  Nguyễn Du  2 1.0 10,400                                
388  Nguyễn Duy 5 1.1 3,080                                
389  Nguyễn Duy Hiệu  3 1.0 6,200                                
390  Nguyễn Địa Lô 5 0.8 2,240                                
391  Nguyễn Đình Trọng 3 1.0 6,200                                
392  Nguyễn Đình Tứ 5 1.0 2,800                                
393  Nguyễn Đỗ Cung 5 1.0 2,800                                
394  Nguyễn Đỗ Mục 4 1.0 3,700                                
395  Nguyễn Đổng Chi 4 1.0 3,700                                
396  Nguyễn Đức Cảnh  3 0.8 4,960                                
397  Nguyễn Đức Trung  3 0.9 5,580                                
398  Nguyễn Gia Thiều  4 1.2 4,440                                
399  Nguyễn Gia Trí 5 0.8 2,240                                
400  Nguyễn Hanh 3 1.0 6,200                                
401  Nguyễn Hiền 5 0.8 2,240                                
402  Nguyễn Hoàng 2 1.0 10,400                                
403  Nguyễn Huy Lượng 5 0.8 2,240                                
404  Nguyễn Huy Tự 5 0.9 2,520                                
405  Nguyễn Hữu Cảnh  3 0.8 4,960                                
406  Nguyễn Hữu Dật 3 0.8 4,960                                
407  Nguyễn Hữu Thọ                                       
     - Đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Phan Đăng Lưu 2 1.0 10,400                                
     - Đoạn từ Phan Đăng Lưu đến Cách Mạng Tháng Tám 2 0.8 8,320                                
     - Đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến đường ven sông 3 1.2 7,440                                
408  Nguyễn Khắc Nhu 5 1.0 2,800                                
409  Nguyễn Khánh Toàn 4 1.0 3,700                                
410  Nguyễn Khoái 4 1.2 4,440                                
411  Nguyễn Lai 5 1.0 2,800                                
412  Nguyễn Lộ Trạch 4 0.9 3,330                                
413  Nguyễn Mộng Tuân 5 1.0 2,800                                
414  Nguyễn Nghiêm 4 0.9 3,330                                
415  Nguyễn Nho Tuý 5 1.0 2,800                                
416  Nguyễn Phan Vinh   4 1.0 3,700                                
417  Nguyễn Phẩm 4 1.0 3,700                                
418  Nguyễn Phi Khanh 3 1.0 6,200                                
419  Nguyễn Phong Sắc  4 1.0 3,700                                
420  Nguyễn Phước Nguyên  4 1.1 4,070                                
421  Nguyễn Phước Tần 4 1.0 3,700                                
422  Nguyễn Quang Bích 4 1.0 3,700                                
423  Nguyễn Quý Đức 5 1.0 2,800                                
424  Nguyễn Sáng 4 1.0 3,700                                
425  Nguyễn Sinh Sắc 3 0.9 5,580                                
426  Nguyễn Sơn 4 0.9 3,330                                
427  Nguyễn Súy 4 1.0 3,700                                
428  Nguyễn Tất Thành                                       
   - Đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến cầu Phú Lộc  3 0.9 5,580                                
   - Đoạn từ cầu Phú Lộc đến Tôn Thất Đạm 3 1.0 6,200                                
   - Đoạn từ Tôn Thất Đạm đến Ông Ích Khiêm 3 1.1 6,820                                
   - Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến đường 3 Tháng 2 2 1.0 10,400                                
429  Nguyễn Thái Bình 5 1.1 3,080                                
430  Nguyễn Thái Học  1 1.3 21,840                                
431  Nguyễn Thành Hãn  4 1.1 4,070                                
432  Nguyễn Thành Ý 5 1.0 2,800                                
433  Nguyễn Thi 5 1.0 2,800                                
434  Nguyễn Thị Định  3 0.8 4,960                                
435  Nguyễn Thị Hồng 5 0.8 2,240                                
436  Nguyễn Thị Minh Khai                                       
   - Đoạn từ Lý Tự Trọng đến Quang Trung 1 0.8 13,440                                
   - Đoạn từ Quang Trung đến Hùng Vương 1 0.9 15,120                                
437  Nguyễn Thị Thập 4 0.9 3,330                                
438  Nguyễn Thiện Thuật  3 1.1 6,820                                
439  Nguyễn Thiếp   5 1.0 2,800                                
440  Nguyễn Thông 4 1.0 3,700                                
441  Nguyễn Thuật 5 0.7 1,960                                
442  Nguyễn Thượng Hiền  5 1.0 2,800                                
443  Nguyễn Thúy 5 1.1 3,080                                
444  Nguyễn Trác 4 1.0 3,700                                
445  Nguyễn Trung Ngạn 5 1.0 2,800                                
446  Nguyễn Trung Trực                                       
   - Đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Phụng Hiểu 4 1.2 4,440                                
   - Đoạn còn lại 4 1.0 3,700                                
447  Nguyễn Trãi  2 1.1 11,440                                
448  Nguyễn Tri Phương                                       
   - Đoạn có dải phân cách 2 1.2 12,480                                
   - Đoạn không có dải phân cách 2 1.1 11,440                                
449  Nguyễn Trọng Nghĩa 5 0.8 2,240                                
450  Nguyễn Trường Tộ  4 1.3 4,810                                
451  Nguyễn Tuân 4 0.8 2,960                                
452  Nguyễn Tư Giản 5 0.9 2,520                                
453  Nguyễn Văn Bổng 4 1.0 3,700                                
454  Nguyễn Văn Huyên 4 1.0 3,700                                
455  Nguyễn Văn Linh  1 1.5 25,200                                
456  Nguyễn Văn Siêu  4 0.8 2,960                                
457  Nguyễn Văn Thoại  3 1.3 8,060                                
458  Nguyễn Văn Tố 4 1.0 3,700                                
459  Nguyễn Văn Trỗi                                       
   - Đoạn thuộc địa phận quận Hải Châu 2 0.9 9,360                                
   - Đoạn thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà 4 1.0 3,700                                
460  Nguyễn Viết Xuân 5 0.8 2,240                                
461  Nguyễn Xuân Khoát 5 1.1 3,080                                
462  Nguyễn Xuân Nhĩ 4 0.9 3,330                                
463  Nguyễn Xuân Ôn 4 1.0 3,700                                
464  Nơ Trang Lơng 4 0.8 2,960                                
465  Morrison 4 1.1 4,070                                
466  Núi Thành                                       
   - Đoạn từ Trưng Nữ Vương đến Duy Tân 2 1.4 14,560                                
   - Đoạn từ Duy Tân đến Phan Đăng Lưu 2 1.1 11,440                                
   - Đoạn từ Phan Đăng Lưu đến Cách Mạng Tháng Tám 2 1.0 10,400                                
467  Ông Ích Đường                                      
   - Đoạn từ cầu Cẩm Lệ đến Cách mạng Tháng Tám 3 0.9 5,580                                
   - Đoạn từ Cách mạng Tháng Tám đến Lê Đại Hành 3 0.7 4,340                                
468  Ông Ích Khiêm                                      
   - Đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Lê Đình Dương  1 1.0 16,800                                
   - Đoạn từ Lê Đình Dương đến Quang Trung 1 1.2 20,160                                
   - Đoạn từ Quang Trung đến Nguyễn Tất Thành 1 0.9 15,120                                
469  Pasteur     2 1.3 13,520                                
470  Phạm Đình Hổ  4 0.9 3,330                                
471  Phạm Hồng Thái                                       
   - Đoạn từ Phan Châu Trinh đến Nguyễn Chí Thanh 2 1.3 13,520                                
   - Đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Yên Bái 2 1.1 11,440                                
472  Phạm Huy Thông 4 1.0 3,700                                
473  Phạm Hữu Kính 5 1.2 3,360                                
474  Phạm Ngọc Thạch  3 0.9 5,580                                
475  Phạm Ngũ Lão  4 1.4 5,180                                
476  Phạm Nhữ Tăng  4 1.4 5,180                                
477  Phạm Phú Thứ  2 0.9 9,360                                
478  Phạm Sư Mạnh 5 1.0 2,800                                
479  Phạm Thế Hiển 5 1.0 2,800                                
480  Phạm Tu                                      
   - Đoạn 5,5m 5 1.0 2,800                                
   - Đoạn 3,5m 5 0.9 2,520                                
481  Phạm Tứ 4 1.3 4,810                                
482  Phạm Văn Bạch 5 1.0 2,800                                
483  Phạm Văn Đồng  2 1.2 12,480                                
484  Phạm Văn Nghị   2 1.0 10,400                                
485  Phạm Vấn 4 0.8 2,960                                
486  Phan Anh 4 1.0 3,700                                
487  Phan Bội Châu 3 1.2 7,440                                
488  Phan Châu Trinh                                      
   - Đoạn từ Pasteur đến Trần Quốc Toản 1 1.3 21,840                                
   - Đoạn từ Trần Quốc Toản đến Lê Đình Dương 1 1.2 20,160                                
   - Đoạn từ Lê Đình Dương đến Trưng Nữ Vương 1 1.1 18,480                                
489  Phan Bá Phiến  5 1.0 2,800                                
490  Phan Bôi  4 0.9 3,330                                
491  Phan Đăng Lưu  2 0.9 9,360                                
492  Phan Đình Phùng 2 1.3 13,520                                
493  Phan Đình Giót 5 1.0 2,800                                
494  Phan Hành Sơn 3 0.8 4,960                                
495  Phan Huy Chú  4 0.8 2,960                                
496  Phan Huy Ích   4 0.8 2,960                                
497  Phan Huy Ôn 5 1.2 3,360                                
498  Phan Kế Bính                                      
   - Đoạn từ Châu Văn Liêm đến số nhà 82A 4 0.9 3,330                                
   - Đoạn còn lại 5 0.9 2,520                                
499  Phan Phu Tiên  5 0.8 2,240                                
500  Phan Thanh   2 1.2 12,480                                
501  Phan Thành Tài  3 1.0 6,200                                
502  Phan Thúc Duyện  5 0.8 2,240                                
503  Phan Thị Nề 5 0.8 2,240                                
504  Phan Tứ  5 0.8 2,240                                
505  Phan Trọng Tuệ 4 0.9 3,330                                
506  Phan Văn Trị 4 0.9 3,330                                
507  Phó Đức Chính                                       
   - Đoạn từ Ngô Quyền đến nhà số 43 4 1.0 3,700                                
   - Đoạn còn lại                                                                                                               5 1.0 2,800                                
508  Phùng Chí Kiên 5 1.0 2,800                                
509  Phùng Hưng 4 1.0 3,700                                
510  Phùng Khắc Khoan  4 0.8 2,960                                
511  Phước Mỹ 1  4 0.8 2,960                                
512  Phước Mỹ 2  5 0.8 2,240                                
513  Phước Mỹ 3  5 0.8 2,240                                
514  Quang Trung  1 1.1 18,480                                
515  Sương Nguyệt Anh  5 0.9 2,520                                
516  Tạ Hiện 4 0.9 3,330                                
517  Tạ Mỹ Duật 5 1.1 3,080                                
518  Tân An 1 4 1.0 3,700                                
519  Tân An 2 4 1.0 3,700                                
520  Tân An 3 4 1.0 3,700                                
521  Tản Đà  3 1.2 7,440                                
522  Tân Hải 1 5 0.8 2,240                                
523  Tân Hải 2 5 0.8 2,240                                
524  Tân Hải 3   5 0.8 2,240                                
525  Tân Thái 1 4 0.8 2,960                                
526  Tân Thái 2 5 0.8 2,240                                
527  Tân Thái 3 5 0.8 2,240                                
528  Tân Thái 4 5 0.8 2,240                                
529  Tân Thái 5                                      
   - Đoạn 5m5 5 0.8 2,240                                
   - Đoạn 3m5 5 0.7 1,960                                
530  Tân Thái 6 5 0.8 2,240                                
531  Tân Thái 7 5 0.7 1,960                                
532  Tân Thái 8 5 0.7 1,960                                
533  Tân Thái 9 5 0.8 2,240                                
534  Tân Thái 10 4 0.8 2,960                                
535  Tân Trào 5 0.9 2,520                                
536  Tăng Bạt Hổ 2 1.0 10,400                                
537  Thạch Lam   5 1.0 2,800                                
538  Thái Phiên    2 1.3 13,520                                
539  Thái Thị Bôi  3 1.2 7,440                                
540  Thanh Duyên  4 1.3 4,810                                
541  Thanh Hải    4 1.5 5,550                                
542  Thanh Long  4 1.3 4,810                                
543  Thanh Sơn  4 1.5 5,550                                
544  Thanh Thủy                                       
   - Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến đường 3 Tháng 2 3 1.2 7,440                                
   - Đoạn còn lại 5 1.0 2,800                                
545  Thanh Tịnh 4 1.0 3,700                                
546  Thành Thái 4 1.2 4,440                                
547  Thân Cảnh Phúc 4 1.0 3,700                                
548  Thân Nhân Trung  4 0.8 2,960                                
549  Thế Lữ  4 0.8 2,960                                
550  Thi Sách 3 0.8 4,960                                
551  Thích Quảng Đức 4 1.0 3,700                                
552  Thuận An 1 4 0.8 2,960                                
553  Thuận An 2 4 0.8 2,960                                
554  Thuận An 3 4 0.8 2,960                                
555  Thuận An 4 4 0.8 2,960                                
556  Thuận An 5 4 0.8 2,960                                
557  Thuận An 6 3 0.9 5,580                                
558  Thủ Khoa Huân   5 1.0 2,800                                
559  Tiểu La                                       
   - Đoạn từ đường 2 Tháng 9 đến Núi Thành 2 1.2 12,480                                
   - Đoạn từ đường Núi Thành đến Nguyễn Hữu Dật 3 0.9 5,580                                
   - Đoạn từ Nguyễn Hữu Dật đến Nguyễn Hữu Thọ 3 1.2 7,440                                
560  Tiên Sơn 1 4 0.9 3,330                                
561  Tiên Sơn 2 5 1.1 3,080                                
562  Tiên Sơn 3 5 1.0 2,800                                
563  Tiên Sơn 4 5 1.0 2,800                                
564  Tiên Sơn 5 5 1.0 2,800                                
565  Tiên Sơn 6 5 1.0 2,800                                
566  Tiên Sơn 7 4 1.0 3,700                                
567  Tiên Sơn 8 4 0.8 2,960                                
568  Tiên Sơn 9                                      
   - Đoạn 7,5m 4 1.0 3,700                                
   - Đoạn 5,5m 4 0.9 3,330                                
569  Tiên Sơn 10 4 0.9 3,330                                
570  Tiên Sơn 11 4 1.1 4,070                                
571  Tiên Sơn 12 5 1.0 2,800                                
572  Tiên Sơn 14                                      
   - Đoạn 5,5m 4 0.8 2,960                                
   - Đoạn 3,75m 5 1.0 2,800                                
573  Tiên Sơn 15 4 0.8 2,960                                
574  Tiên Sơn 16 4 0.8 2,960                                
575  Tiên Sơn 17 4 0.8 2,960                                
576  Tiên Sơn 18 4 0.9 3,330                                
577  Tiên Sơn 19 4 0.7 2,590                                
578  Tiên Sơn 20 4 0.7 2,590                                
579  Tô Hiến Thành            5 1.0 2,800                                
580  Tô Ngọc Vân 3 0.9 5,580                                
581  Tô Vĩnh Diện 5 0.7 1,960                                
582  Tố Hữu 4 1.2 4,440                                
583  Tôn Quang Phiệt  4 0.9 3,330                                
584  Tôn Thất Đạm 1 0.9 15,120                                
585  Tôn Thất Thiệp 5 0.6 1,680                                
586  Tôn Thất Thuyết 5 1.2 3,360                                
587  Tôn Thất Tùng 3 1.1 6,820                                
588  Tống Duy Tân 5 1.0 2,800                                
589  Tống Phước Phổ   3 1.1 6,820                                
590  Trần Anh Tông 4 1.0 3,700                                
591  Trần Bình Trọng  2 1.2 12,480                                
592  Trần Bích San 5 0.8 2,240                                
593  Trần Cao Vân                                       
   - Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến Hà Huy Tập  2 1.1 11,440                                
   - Đoạn còn lại 2 0.9 9,360                                
594  Trần Đăng Ninh 3 1.0 6,200                                
595  Trần Đình Phong 5 1.0 2,800                                
596  Trần Đình Tri 4 0.9 3,330                                
597  Trần Đức Thảo 4 1.0 3,330                                
598  Trần Huy Liệu  5 0.8 2,240                                
599  Trần Hưng Đạo (phần đã xây dựng xong)                                      
   - Đoạn đối diện công viên  2 1.0 10,400                                
   - Các đoạn còn lại 2 0.9 9,360                                
600  Trần Hữu Trang 5 1.2 3,360                                
601  Trần Kế Xương 2 1.0 10,400                                
602  Trần Khánh Dư  5 0.9 2,520                                
603  Trần Khát Chân 5 0.9 2,520                                
604  Trần Kim Bảng 5 1.0 2,800                                
605  Trần Mai Ninh 5 1.0 2,800                                
606  Trần Nguyên Đán 4 0.9 3,330                                
607  Trần Nhân Tông                                       
   - Đoạn đã nâng cấp 4 1.1 4,070                                
   - Đoạn chưa nâng cấp 4 1.0 3,700                                
608  Trần Nhật Duật   5 0.8 2,240                                
609  Trần Phú                                      
   - Đoạn từ Đống Đa đến Lê Duẩn 1 0.8 13,440                                
   - Đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Quốc Toản 1 1.0 16,800                                
   - Đoạn từ Trần Quốc Toản đến Trưng Nữ Vương 1 0.9 15,120                                
610  Trần Phước Thành 4 1.1 4,070                                
611  Trần Quang Diệu 3 1.0 6,200                                
612  Trần Quang Khải                                       
   - Đoạn từ Nguyễn Phan Vinh đến Trạm dân phòng khối 4 Thọ Quang 5 1.1 3,080                                
   - Đoạn còn lại 5 0.8 2,240                                
613  Trần Quốc Toản                                        
   - Đoạn từ ngã năm đến Nguyễn Chí Thanh 2 1.3 13,520                                
   - Đoạn còn lại 2 1.2 12,480                                
614  Trần Quý Cáp  2 1.0 10,400                                
615  Trần Tấn Mới 4 0.8 2,960                                
616  Trần Thái Tông  5 1.0 2,800                                
617  Trần Thánh Tông 4 1.1 4,070                                
618  Trần Thị Lý                                       
   - Đoạn thuộc địa phận quận Hải Châu 4 1.2 4,440                                
   - Đoạn thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn 5 0.9 2,520                                
619  Trần Thủ Độ 4 1.1 4,070                                
620  Trần Tống 3 1.3 8,060                                
621  Trần Văn Dư  5 1.0 2,800                                
622  Trần Văn Đang 5 1.0 2,800                                
623  Trần Văn Giáp 4 1.0 3,700                                
624  Trần Văn Ơn (đoạn có chiều rộng lòng đường 7,5m) 5 1.0 2,800                                
625  Trần Xuân Lê                                      
     - Đoạn từ Huỳnh Ngọc Huệ đến Công an quận Thanh Khê 4 0.9 3,330                                
     - Đoạn còn lại 4 0.8 2,960                                
626  Trần Xuân Soạn 5 1.0 2,800                                
627  Triệu Nữ Vương                                       
   - Đoạn từ Hoàng Diệu đến Lê Đình Dương 1 1.0 16,800                                
   - Đoạn từ Lê Đình Dương đến Lê Duẩn  1 1.3 21,840                                
628  Triệu Việt Vương  3 1.0 6,200                                
629  Trịnh Đình Thảo 3 0.9 5,580                                
630  Trịnh Hoài Đức  5 1.0 2,800                                
631  Trưng Nhị 4 1.0 3,700                                
632  Trương Chí Cương  3 1.2 7,440                                
633  Trương Định                                      
   - Đoạn đã nâng cấp  4 1.0 3,700                                
   - Đoạn chưa nâng cấp 5 1.0 2,800                                
634  Trương Hán Siêu  4 0.9 3,330                                
635  Trương Quang Giao 5 1.0 2,800                                
636  Trường Chinh (phía thuộc địa phận phường An Khê)                                      
   - Đoạn từ ngã ba Huế đến trụ sở UBND phường An Khê 3 1.0 6,200                                
   - Đoạn từ trụ sở UBND phường An Khê đến hết địa phận phường An Khê 3 0.8 4,960                                
637  Trường sa                                      
   - Đoạn từ Nguyễn Công Trứ đến Hồ Xuận Hương 3 1.3 8,060                                
   - Đoạn từ Hồ Xuân Hương đến đường 45m (thuộc địa bàn phường Khuê Mỹ) 3 1.2 7,440                                
   - Đoạn còn lại (đến hết phường Hòa Hải) 3 1.0 6,200                                
638  Trưng Nữ Vương                                      
   - Đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Duy Tân 2 1.0 10,400                                
   - Đoạn còn lại  2 0.9 9,360                                
639  Tuệ Tĩnh 3 1.3 8,060                                
640  Văn Cao 3 1.1 6,820                                
641  Văn Cận 5 1.0 2,800                                
642  Võ Như Hưng 5 0.9 2,520                                
643  Võ Thị Sáu   4 1.5 5,550                                
644  Võ Văn Tần  1 1.2 20,160                                
645  Võ Trường Toản   5 0.8 2,240                                
646  Vũ Đình Long 5 1.1 3,080                                
647  Vũ Hữu 4 1.1 4,070                                
648  Vũ Ngọc Phan                                      
   - Đoạn đối diện với chợ Hoà Khánh 3 1.0 6,200                                
   - Đoạn còn lại 3 0.9 5,580                                
649  Vũ Quỳnh  5 0.8 2,240                                
650  Vũ Tông Phan 5 0.8 2,240                                
651  Vũ Trọng Hoàng 4 1.0 3,700                                
652  Vũ Trọng Phụng 5 1.0 2,800                                
653  Vũ Văn Dũng 3 1.0 6,200                                
654  Xô Viết Nghệ Tĩnh  2 0.9 9,360                                
655  Xuân Diệu  3 1.0 6,200                                
656  Xuân Thiều 1 5 0.8 2,240                                
657  Xuân Thiều 2 5 0.8 2,240                                
658  Xuân Thiều 3 5 1.0 2,800                                
659  Xuân Thiều 4 5 1.0 2,800                                
660  Xuân Thiều 5 5 1.0 2,800                                
661  Xuân Thiều 6 5 0.7 1,960                                
662  Xuân Thiều 7 5 0.8 2,240                                
663  Xuân Thiều 8 5 0.7 1,960                                
664  Xuân Thiều 9 5 0.7 1,960                                
665  Xuân Thiều 10 5 0.7 1,960                                
666  Xuân Thiều 11 5 0.8 2,240                                
667  Xuân Thiều 12 5 0.7 1,960                                
668  Xuân Thiều 14 5 0.7 1,960                                
669  Xuân Thuỷ 3 0.8 4,960                                
670  Ỷ Lan Nguyên Phi 4 1.2 4,440                                
671  Yên Bái                                          
   - Đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Thái Học 2 1.2 12,480                                
   - Đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Lê Hồng Phong 2 1.0 10,400                                
672  Yên Thế 4 1.1 4,070                                
673  Yết Kiêu  4 1.1 4,070                                
674  Đường từ Trường Chinh (nhà số 181) vào khu dân cư Phần Lăng (đoạn đã tráng nhựa)  4 1.4 5,180                                
675  Đường từ Nguyễn Công Trứ đến đường Hoàng Sa (đoạn đường Nguyễn Văn Thoại cũ) 5 1.1 3,080                                
676  Đường Phước Trường (cũ)                                       
   - Đoạn từ Nguyễn Công Trứ đi ngang qua đường Phạm Văn Đồng đến cống liên phường  5 0.8 2,240                                
   - Đoạn từ cống liên phường đến đường Lê Văn Thứ     1,500                                
677  Đường từ Nguyễn Công Trứ đến Lê Văn Thứ (đường sắt cũ)     1,640                                
678  Đường nội bộ trong khu tập thể Hòa Cường:
(chỉ áp dụng đối với những đường chưa đặt tên)
                                     
   - Lòng đường rộng từ 4 m đến dưới 5 m     4,370                                
   - Lòng đường rộng từ 3 m đến dưới 4 m     2,810                                
   - Lòng đường rộng dưới 3 m     1,980