Luật - VĂN BẢN KHÁC
Thông báo về việc Bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất
        

 


Văn phòng Chính phủ có Công văn số 63/TB-VPCP ngày 28/ 2/ 2012 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Theo đó, sau khi chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để cho ý kiến đối với kiến nghị của Bộ Tư pháp về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và QSDĐ theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-CP ngày 2/6/2010 và Nghị quyết số 52/2010/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết luận tiếp tục thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng cho thuê QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất; chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp; cho mượn, cho ở nhờ nhà ở; cho thuê nhà ở; ủy quyền quản lý nhà ở theo Nghị quyết số 52.
Chưa thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu công chứng đối với các hợp đồng thế chấp; chuyển nhượng, tặng cho; góp vốn bằng QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất; mua bán, đổi, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở theo Nghị quyết số 25 và 52.
Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên & Môi trường nghiên cứu xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người SDĐ và sở hữu nhà theo hướng quy rõ trách nhiệm của tổ chức hành nghề công chứng và trách nhiệm của cơ quan đăng ký quyền sở hữu nhà ở, QSDĐ, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến công chứng, chứng thực và đăng ký quyền sở hữu nhà ở, QSDĐ.
Trong quá trình sửa đổi Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các VBPL có liên quan, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên & Môi trưởng, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với VPCP và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nghiên cứu để đề xuất bỏ quy định yêu cầu bắt buộc công chứng hoặc chứng thực các loại hợp đồng về nhà ở và QSDĐ trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, thủ tục rõ ràng, thuận tiện, hướng tới hệ thống đủ năng lực và ưu tiên xã hội hóa./.
H.G