Tin tức - TIN NỘI BỘ
Ngày đăng tin 09-12-2009
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BẢO NGUYỆT là Văn phòng Công chứng đầu tiên của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả Khu vực Miền Trung- Tây nguyên nói chung, được thành lập theo Quyết định số 6905/2008/QĐ-UB ngày 25 tháng 8 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Ngày đăng tin 09-12-2009
Sáng ngày 18-9, tại số 32 Hoàng Văn Thụ, Văn phòng Công chứng (VPCC) Bảo Nguyệt do tư nhân lập đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng khai trương đi vào hoạt động (theo Quyết định cấp phép số 6905/QĐ-UBND ngày 25-8-2008 của Chủ tịch UBND thành phố). Đây là điểm đột phá đầu tiên trong thực hiện xã hội hóa lĩnh vực công chứng, mở đầu cho một cung cách mới cung cấp dịch vụ công, tạo sự thuận lợi cho người dân.
Ngày đăng tin 09-12-2009
(LĐ) - Ngày 18.9, tại 32 Hoàng Văn Thụ, Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là văn phòng công chứng tư đầu tiên của Đà Nẵng và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên được cấp phép và ngành tư pháp đồng ý.