Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt thay đổi loại hình tổ chức và hoạt động
     
Ngày đăng tin 20-12-2016
Nhằm đáp ứng yêu cầu của Luật công chứng năm 2014 và sự phát triển tăng cường về số lượng, chất lượng dịch vụ công chứng phục vụ tốt hơn cho khách hàng, Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt đã được cơ quan chức năng cho phép chuyển đổi loại hình tổ chức và hoạt động của đơn vị như sau:

Trụ sở VPCC Bảo Nguyệt, 50 Hoàng Văn Thụ, q. Hải Châu, Đà Nẵng

 

Theo Quyết định số 8380/QĐ-UBND ngày 5/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép VPCC Bảo Nguyệt được chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo loại hình Công ty hợp danh với 02 Công chứng viên theo yêu cầu của Luật công chứng năm 2014. Quyết định này thay thế Quyết định số 6905/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 về việc thành lập VPCC Bảo Nguyệt có một Công chứng viên. Trên cơ sở đó Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 24/TP-ĐKHĐ ngày 14/12/2016 đối với loại hình mới này của VPCC Bảo Nguyệt.

Sau khi thay đổi tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh thì VPCC Bảo Nguyệt hiện có 02 Công chứng viên: Nguyễn Vũ Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Thu Hà. Những nội dung khác về Trưởng VPCC, địa điểm trụ sở, logo ... vẫn giữ nguyên như cũ.


Trưởng VPCC Bảo Nguyệt

 

Hai Công chứng viên của VPCC Bảo Nguyệt

 

Tập thể VPCC Bảo Nguyệt.

 

Vậy VPCC Bảo Nguyệt trân trọng thông báo để mọi tổ chức, cá nhân biết tiện liên hệ công việc.

 

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2016

Trưởng Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt

Nguyễn Vũ Minh Nguyệt

 

 

Các tin khác