Bàn giao 3.333m2 đất quốc phòng để xây dựng tuyến đường du lịch
     
Ngày đăng tin 04-12-2017
ĐNO - UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tuyến đường du lịch kết nối từ cầu cảng số 3 mở rộng đến đường Yết Kiêu (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà); lập dự toán các hạng mục công trình, kè mở rộng đường, xây dựng tường bao, điện chiếu sáng liên quan đến việc chuyển giao diện tích 3.333m2 đất quốc phòng.

Sở Xây dựng có trách nhiệm đề xuất chủ đầu tư để thực hiện dự án tuyến đường du lịch kết nối từ cầu cảng số 3 mở rộng đến đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang.

UBND thành phố cũng giao UBND quận Sơn Trà bổ sung dự án nêu trên vào danh mục dự án thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm của quận.

Sau khi thực hiện các nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thu hồi đất và bàn giao mặt bằng diện tích 3.333m2 đất quốc phòng do Bộ Tư lệnh Vùng 3 quản lý tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà để thực hiện dự án.

DÂN HÙNG

Theo Báo Đà Nẵng


Các tin khác