Giá trị pháp lý của VBCC
     


GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG


1. Đặc điểm của Văn bản công chứng: Để dễ dàng nhận thức được toàn diện giá trị pháp lý của Văn bản công chứng, chúng ta hãy xem xét đến các đặc điểm của Văn bản công chứng:

- Sự chính xác về ngày tháng năm công chứng, chủ thể, địa điểm;

- Chính thức hoá các sự kiện pháp lý;

- Sự phù hợp của nội dung trong văn bản công chứng với pháp luật, đạo đức xã hội;

- Sự tuân thủ về mặt hình thức của văn bản công chứng;

2. Giá trị pháp lýcủa Văn bản công chứng:

Trong các giao dịch đơn thuần giữa các bên về dân sự cũng như trong hoạt động kinh doanh, thương mại, do sự thiếu am hiểu luật pháp, thiếu thông tin về tình trạng pháp lý của các đối tượng giao dịchcủa một hoặc cả hai bên… sẽ khiến cho các giao dịch chứa đựng rất nhiều rủi ro, dẫn đến những hậu quả bất lợi, những tranh chấp xâm hại đến quyền lợi ích của các bên tham gia giao dịch và cũng đẩy gánh nặng về phía cơ quan chức năng trong việc giải quyết những hậu quả này.

Công chứng là một dịch vụ công ích quan trọng, một thể chế không thể thiếu được của Nhà nước pháp quyền để đảm bảo giá trị pháp lý, sự an toàn của các giao dịch nói trên. Các văn bản công chứng có giá trị xác thực, giá trị pháp lý và độ tin cậy hơn hẳn các loại giấy tờ không có chứng nhận xác thực hoặc chỉ trình bày bằng miệng. Các văn bản công chứng bảo đảm sự an toàn của các giao dịch, tạo nên sự yên tâm tin tưởng của khách hàng, hạn chế đến mức thấp nhất các tranh chấp xảy ra. Về phương diện Nhà nước cũng đảm bảo trật tự, kỷ cương, ổn định trong việc quản lý các giao dịch; từ đó cũng góp phần làm giảm đáng kể việc giải quyết tranh chấp luôn là gánh nặng của các cơ quan chức năng và giúp các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn các hoạt động giao dịch. Vì vậy công chứng cũng mang tính dịch vụ công ích, phục vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước.