Dịch vụ công chứng - Lĩnh vực công chứng
Công chứng hợp đồng, giao dịch
     
Ngày đăng tin 18-11-2009

Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt nhận công chứng các loại hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng, bao gồm:

 • Hợp đồng mua bán
 • Hợp đồng chuyển nhượng ( Quyền sử dụng đất, nhà ..)
 • Hợp đồng tặng, cho ( Quyền sử dụng đất, nhà…)
 • Hợp đồng mượn  tài sản
 • Hợp đồng thuê ( Quyền sử dụng đất, nhà, tài sản..)
 • Hợp đồng thuê khoán
 • Hợp đồng thế chấp ( Bất động sản )
 • Hợp đồng cầm cố ( Động sản )
 • Hợp đồng góp vốn ( Bằng quyền sử dụng đất, nhà…)
 • Hợp đồng trao đổi tài sản
 • Hợp đồng bảo lãnh
 • Hợp đồng ủy quyền
 • Sửa đổi hợp đồng
 • Một số hợp đồng, giao dịch khác…