Thành tích năm 2017
Ngày đăng tin 26-01-2018
Chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, Trưởng Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu tặng giấy khen: “Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khôi đại đoàn kết toàn dân”