Tin tức - TIN TỨC BÁO CHÍ
Ngày đăng tin 06-04-2020
Thực hiện chủ trương phòng chống dịch, nhiều Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có những biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao dịch, tiếp xúc.
Ngày đăng tin 01-04-2020
Sáng ngày 13/3, tại Kỳ họp thứ 13, phiên bất thường, HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ra nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024.
Ngày đăng tin 01-04-2020
Sổ đỏ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp; nhưng không phải ai cũng biết hết những lợi ích của Sổ đỏ mang lại cho người dân.
Ngày đăng tin 01-04-2020
Nhà đất mua bán bằng giấy viết tay được cấp Sổ đỏ lần đầu nếu đủ điều kiện. Người dân có thể tự thực hiện theo hướng dẫn chi tiết về cấp Sổ đỏ khi mua bán nhà đất bằng giấy viết tay dưới đây.
Ngày đăng tin 18-03-2020
Sáng ngày 13/3, tại Kỳ họp thứ 13, phiên bất thường, HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ra nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024.
Ngày đăng tin 18-03-2020
Từ ngày 05/3/2020, cách ký tên, đóng dấu trên văn bản hành chính sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 30. Theo đó, ngoài một số thay đổi khi ký tên, đóng dấu trên văn bản giấy, Nghị định này còn bổ sung hướng dẫn ký tên, đóng dấu trên văn bản điện tử.
Ngày đăng tin 12-03-2020
Ngày 05/3/2020, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.
Ngày đăng tin 12-03-2020
Hướng dẫn viết hoa trong văn bản hành chính cũng được đề cập tại Nghị định 30/2020 do Chính phủ ban hành, trong đó bổ sung thêm nhiều trường hợp phải viết hoa kể từ 05/3/2020.
Ngày đăng tin 12-03-2020
Khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Trường hợp công chứng hợp đồng chuyển nhượng phải nộp phí theo cách tính phí công chứng dưới đây.
Ngày đăng tin 12-03-2020
Nội dung này được đề cập tại Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.