Con cháu Trưng Vương- (Tựa đề do VPCC Bảo Nguyệt đặt)
     
Ngày đăng tin 25-01-2017
Chúc mừng Nguyễn Vũ Minh Nguyêt. Xứng danh chút chít Trưng Vương... Nhà thơ Bùi Quang Thanh đã viết tặng Trưởng VPCC Bảo Nguyệt nhân sự kiện Chị được Festival Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tặng và chứng nhận "Giải thưởng Trưng Nữ Vương". Xin được đăng toàn bộ bài thơ để mọi người cùng chia sẻ!

Chúc mừng Nguyễn Vũ Minh Nguyệt 

Xứng danh chút chít Trưng Vương
Lục tuần vẫn đua sức trẻ

Thành công hoạt động thương trường. 

Thuở còn mười hai măng sữa
Ôm bom, cầm súng diệt thù
Trên quê Quảng Nam - đất lửa
Giữ làng, bảo vệ chiến khu

Hòa bình, theo ngành Kiểm sát
Tu nhân tích đức học hành
Mấy chục năm làm Viện trưởng
Ra về tâm nhẹ lòng thanh

Bệnh tật, gia cư, tuổi tác
Vẫn không khuất phục, an bài
Còn sức, còn lòng nhiệt huyết
Vẫn còn xây đắp tương lai
Gần chục năm làm Công chứng
Giúp Dân, giúp Nước, giúp Nhà
Để bây giờ là thành quả
Tiếng lành Minh Nguyệt bay xa...

Tác giả Bùi Quang Thanh

Các tin khác