Chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt tại Hội nghị thi đua toàn quốc nhân kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các Anh hùng Lực lượng vũ trang, điển hình tiên tiến tại Hà Nội, ngày 03/6/2018
     
Ngày đăng tin 05-06-2018
Trong niềm hân hoan, vinh dự và tự hào được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mời dự Hội nghị thi đua toàn quốc nhân kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các Anh hùng Lực lượng vũ trang, điển hình tiên tiến.

Tại Hội nghị, Anh hùng Lực lượng vũ trang- Chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt nay là Trưởng Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt vinh dự được chụp ảnh cùng Phó chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nguyên là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Anh hùng Lực lượng vũ trang, điển hình tiên tiến tại Hội nghị thi đua toàn quốc nhân kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các Anh hùng Lực lượng vũ trang, điển hình tiên tiến- Hà Nội, ngày 03/6/2018.

 

Anh hùng Lực lượng vũ trang- Chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt nay là Trưởng Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt

 

Vinh dự được chụp ảnh cùng Phó chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Hội nghị

 

Vinh dự được chụp ảnh cùng Phó chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nguyên là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Anh hùng Lực lượng vũ trang, điển hình tiên tiến.

 

                                             Đà Nẵngngày 5 tháng 6 năm 2018

                                                             VPCC Bảo Nguyệt 

Các tin khác