Triển khai lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030
     
Ngày đăng tin 13-09-2019
Ngày 12-9, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp bàn nhiệm vụ triển khai lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: T.TÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp bàn nhiệm vụ triển khai lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: T.TÙNG

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố lần này là bước cụ thể hóa thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24-11-2017 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

Hiện nay, quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 8-10-2010 chỉ còn hiệu lực đến cuối năm 2020. Do đó, thành phố Đà Nẵng cần lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng.

Sau thời gian chuẩn bị, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xây dựng nhiệm vụ Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự thảo về Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 19 nhiệm vụ nghiên cứu.

Cụ thể, thu thập và xử lý tài liệu, số liệu, khảo sát, điều tra; phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; xác định quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án phát triển thành phố; phương án phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thực hiện lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; xây dựng phương án quy hoạch đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến đơn vị hành chính cấp quận, huyện; phương án xây dựng vùng liên kết quận, huyện.

Mặt khác, cũng xây dựng phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố; phương án phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng danh mục dự án đầu tư và thứ tự ưu tiên thực hiện; giải pháp và nguồn lực thực hiện; xây dựng hệ thống bản đồ; xây dựng báo cáo quy hoạch; xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và xử lý, tích hợp báo cáo; xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, việc thực hiện Luật quy hoạch 2017 và các văn kiện, Nghị quyết của Trung ương và địa phương là cơ sở pháp lý triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi khi thành phố đang thực hiện xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều cơ sở dữ liệu được sử dụng, tính toán, phân tích và tích hợp có được sự chia sẻ, giảm bớt thời gian và nguồn lực.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lập tờ trình báo cáo Thường trực Thành ủy xin chủ trương thực hiện các bước tiếp theo. Đó là phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê duyêt dự trù kinh phí, đấu thầu tư vấn thiết kế quy hoạch… để kịp thời triển khai ngay cuối năm 2019.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ có cuộc làm việc với đại diện Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory Công ty tư vấn Surbana Jurong về tiến độ lập thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế và điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị tư vấn thực hiện song song nhiệm vụ thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với Quy hoạch chung để bảo đảm việc xây dựng nội dung đồ án nhận được sự bàn thảo, phản biện cũng như các quyết định xử lý nội dung công việc. Từ tháng 9-2019, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ sẽ trực tiếp chủ trì các cuộc làm việc với đơn vị tư vấn thông qua các cuộc hội thảo, làm việc hoặc tiếp xúc theo nhóm nhỏ để kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu hoàn thành đồ án theo tiến độ.

TRIỆU TÙNG

Báo Đà Nẵng online

Các tin khác